Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalrecepten 7 dagen per week 24 uur per dag via de receptenlijn aanvragen: 0416 - 540020.

Bij Apotheek de Koning kunnen herhaal recepten, op werkdagen aangevraagd voor 12.00 uur, de eerst volgende werkdag na 16.00 uur afgehaald worden. Bij apotheek 't Vaartskwartier kan dit na 2 werkdagen.

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via ons herhaalreceptenformulier.

Ga naar herhaalreceptenformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Patiënt tevredenheidsonderzoek

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Daarom doen wij een (online) patiënt tevredenheid onderzoek. Zou u deze voor ons willen invullen? De vragenlijst staat voor u klaar op:

https://www.praktijkvragenlijst.nl/cqi/pannenhoef/

 

U wordt gevraagd een wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is:  pannenhoef                           

Wij danken u bij deze alvast voor uw tijd en moeite!

BELANGRIJK: De inhoud van de vragenlijst wordt anoniem verwerkt en vertrouwelijk gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter controle. De antwoorden die u geeft worden gescheiden van uw persoonsgegevens waardoor de praktijkmedewerkers geen inzicht hebben in welke antwoorden u geeft.

Alvast bedankt! De  medewerkers en huisartsen

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

 

 

 

De praktijk van dr. K.J. van Tuijn is geopend voor het aanmelden van nieuwe patiënten.

.
.

De praktijk van dr. J. van Bree/dr. A. Klerkx is ook open voor het aanmelden van nieuwe patiënten,
echter willen zij graag eerst een kennismakingsgesprek alvorens definitieve inschrijving. Hiervoor zal de assistente contact met u opnemen.

.

.

.

LET OP: ALLEEN INWONERS VAN KAATSHEUVEL KUNNEN ZICH AANMELDEN IN DE PRAKTIJK.  DIT BETREFT ALLEEN POSTCODE GEBIED 5171 EN 5172.
Helaas is het niet mogelijk u in te schrijven als u in aangrenzende dorpen of gemeenten woont. Ook niet als daar de huisartsen geen patiënten meer aannemen.

.

U kunt het inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de assistente, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Download inschrijfformulier

U kunt ook gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. Belangrijk: bij online inschrijving dient u zich nog persoonlijk te legitimeren op de praktijk met een geldig legitimatiebewijs.

 

Inschrijfformulier

  • Gegevens vorige huisarts
    Dit betreft het uitwisselen van medische gegevens aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld huisartsenpost, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
  • Sleep bestanden hierheen of
    Om uw inschrijving te voltooien hebben wij een kopie van uw ID nodig, welke na inschrijving wordt vernietigd.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

E-consult/Inzage mijn patiëntendossier (MGN)

.               

 

 

Laatste nieuws

COVID19 vaccinatie

Vaccinatie in onze praktijk start 27 februari 2021 in de Werft

 

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

 

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen komende week een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 24 februari nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

 

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Nieuwsbericht

 

Een aantal van jullie heeft mij inmiddels ontmoet. Via deze weg wil ik mij graag kort aan jullie allemaal voorstellen. Na het afronden van de huisartsenopleiding in 2015 heb ik enkele jaren in ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk gewerkt. Sinds juni 2020 werk ik met heel veel plezier als huisarts in deze praktijk. Per april van dit jaar zal ik het praktijkdeel van dokter Klerkx overnemen. Zij zal voorlopig nog werkzaam blijven in de praktijk.
Samen met mijn man en ons 1 jarig dochtertje wonen we momenteel in Rosmalen.
Aangezien ik in Waalwijk ben opgegroeid, ben ik geen onbekende in deze regio en kijk er naar uit mij hier als huisarts te vestigen!

Drs. Visser

Maatregelen Covid19

Nu de besmettingsaantallen weer aan het oplopen zijn, zijn wij als huisartsenpraktijk genoodzaakt de maatregelen aan te scherpen. De veiligheid van onze patiënten en de medewerkers zullen gewaarborgd moeten worden.

Vanaf heden gelden de volgende maatregelen:

-Kom niet naar de praktijk indien u geen afspraak heeft.

-Indien mogelijk kom alleen naar uw afspraak.

Draag een mondneusmasker als u zich in de praktijk bevindt.

-Kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak naar de praktijk.