Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalrecepten 7 dagen per week 24 uur per dag via de receptenlijn aanvragen: 0416 - 540020.

Bij Apotheek de Koning kunnen herhaal recepten, op werkdagen aangevraagd voor 12.00 uur, de eerst volgende werkdag na 16.00 uur afgehaald worden. Bij apotheek 't Vaartskwartier kan dit na 2 werkdagen.

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via ons herhaalreceptenformulier.

Ga naar herhaalreceptenformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Patiënt tevredenheidsonderzoek

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Daarom doen wij een (online) patiënt tevredenheid onderzoek. Zou u deze voor ons willen invullen? De vragenlijst staat voor u klaar op:

https://www.praktijkvragenlijst.nl/cqi/pannenhoef/

 

U wordt gevraagd een wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is:  pannenhoef                           

Wij danken u bij deze alvast voor uw tijd en moeite!

BELANGRIJK: De inhoud van de vragenlijst wordt anoniem verwerkt en vertrouwelijk gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter controle. De antwoorden die u geeft worden gescheiden van uw persoonsgegevens waardoor de praktijkmedewerkers geen inzicht hebben in welke antwoorden u geeft.

Alvast bedankt! De  medewerkers en huisartsen

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

 

 

 

De praktijk van dr. K.J. van Tuijn is geopend voor het aanmelden van nieuwe patiënten.

.
.

De praktijk van dr. J. van Bree/dr. V. Visser is gesloten voor het aanmelden van nieuwe patiënten.

.

.

.

LET OP: ALLEEN INWONERS VAN KAATSHEUVEL KUNNEN ZICH AANMELDEN IN DE PRAKTIJK.  DIT BETREFT ALLEEN POSTCODE GEBIED 5171 EN 5172.
Helaas is het niet mogelijk u in te schrijven als u in aangrenzende dorpen of gemeenten woont. Ook niet als daar de huisartsen geen patiënten meer aannemen.

.

U kunt het inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de assistente, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Download inschrijfformulier

U kunt ook gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. Belangrijk: bij online inschrijving dient u zich nog persoonlijk te legitimeren op de praktijk met een geldig legitimatiebewijs.

 

Inschrijfformulier

 • Gegevens vorige huisarts
  Dit betreft het uitwisselen van medische gegevens aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld huisartsenpost, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Om uw inschrijving te voltooien hebben wij een kopie van uw ID nodig, welke na inschrijving wordt vernietigd.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

E-consult/Inzage mijn patiëntendossier (MGN)

Waar is een eConsult geschikt voor?

 • Het opvragen van onderzoeksuitslagen.
 • Vragen over medicijnen en eventuele bijwerkingen.
 • Terugkerende lichamelijke klachten die geen spoed vereisen.
 • Vervolgvragen na een eerder consult, mensen vergeten nog wel eens wat te vragen op het moment zelf.
 • Vragen waarbij de patiënt online tegenstrijdige antwoorden vindt.

Waar is een eConsult niet geschikt voor?

 • Lichamelijke klachten die moeten worden onderzocht.
 • Klachten die emotioneel van aard zijn.
 • Een eerste consult omtrent een klacht.
 • Klachten waar spoed vereist is.

Bij een eConsult krijgt u binnen twee werkdagen antwoord van uw huisarts.

.

 

 

 

Laatste nieuws

Belangrijke verandering in de praktijk

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke verandering in de praktijk. Onze collega-huisarts Anke Klerkx gaat namelijk per 1 januari 2022 met pensioen. Vanaf die datum zetten huisartsen Joop van Bree en Violet Visser de praktijk voort. Beiden vormen al sinds 1 april 2021 gezamenlijk een maatschap.

 

Terugblik van Anke Klerkx:

 Vanaf 1990 heb ik altijd met heel veel voldoening in de praktijk gewerkt. Eerst samen met mijn collega Paul Janssen op de Vossenbergselaan. Destijds nog in een praktijk aan huis, met nog maar één assistente. Nu werk ik alweer 18 jaar samen met mijn collega Joop van Bree in samenwerking met collega Karel-Jan van Tuijn en een groot aantal ondersteunende medewerkers in Gezondheidscentrum Pannenhoef.

 Ik prijs mij gelukkig onderdeel te zijn geweest van een sterk en hecht team dat altijd goed met elkaar heeft samengewerkt. Zoiets laat je niet gemakkelijk los.

 Net zo moeilijk is het om afscheid te nemen van alle patiënten die mij in vertrouwen hebben genomen als hen iets mankeerde of wanneer zij om een andere reden advies nodig hadden. Ik ben mij bewust van de bijzondere positie die ik mocht innemen bij de begeleiding van patiënten in een moeilijke fase van hun leven. Maar ik ben ook blij dat het gelukt is om een goede opvolger te hebben gevonden in de persoon van Violet Visser, met wie velen van u inmiddels al kennis hebben gemaakt.

 Ik wil u danken voor al uw vertrouwen en wens u alle goeds voor de toekomst!

 Hartelijke groet,
Anke Klerkx

 

Er is geen officiële afscheidsreceptie, maar als u een kaartje wilt sturen, wordt dat natuurlijk op prijs gesteld. Mocht u persoonlijk of telefonisch afscheid willen nemen van dr. Klerkx, dan kunt u daarvoor een afspraak maken bij de assistente.

 

Namens team Pannenhoef,

J. van Bree en Mw. V. Visser, huisartsen

Maatregelen Covid19

De veiligheid van onze patiënten en de medewerkers zullen gewaarborgd moeten worden.

De volgende maatregelen gelden nog steeds:

-Kom niet naar de praktijk indien u geen afspraak heeft.

-Indien mogelijk kom alleen naar uw afspraak.

-Kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak naar de praktijk.

Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Huisarts niet betrokken bij boostervaccinaties

 

Wij krijgen jammer genoeg veel onnodige telefoontjes over de boostervaccinaties.

.

Huisartsen hebben hierin geen rol. Wij kunnen NIET zorgen dat u eerder aan de beurt bent.