Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalrecepten 7 dagen per week 24 uur per dag via de receptenlijn aanvragen: 0416 - 540020.

Bij Apotheek de Koning kunnen herhaal recepten, op werkdagen aangevraagd voor 12.00 uur, de eerst volgende werkdag na 16.00 uur afgehaald worden. Bij apotheek 't Vaartskwartier kan dit na 2 werkdagen.

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via ons herhaalreceptenformulier.

Ga naar herhaalreceptenformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Patiënt tevredenheid onderzoek

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Daarom doen wij een (online) patiënt tevredenheid onderzoek. Zou u deze voor ons willen invullen? De vragenlijst staat voor u klaar op:

 

https://www.praktijkvragenlijst.nl/cqi/pannenhoef/

 

U wordt gevraagd een wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is:

                                                        pannenhoef

Wij danken u bij deze alvast voor uw tijd en moeite!

 

BELANGRIJK: De inhoud van de vragenlijst wordt anoniem verwerkt en vertrouwelijk gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter controle. De antwoorden die u geeft worden gescheiden van uw persoonsgegevens waardoor de praktijkmedewerkers geen inzicht hebben in welke antwoorden u geeft.

 

Alvast bedankt! De  medewerkers en huisartsen

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

 

 

 

De praktijk van dr. K.J. van Tuijn en de praktijk van dr. J. van Bree/dr. A. Klerkx zijn beide open voor het aanmelden van nieuwe patiënten.

LET OP: ALLEEN INWONERS VAN KAATSHEUVEL KUNNEN ZICH AANMELDEN IN DE PRAKTIJK.  DIT BETREFT ALLEEN POSTCODE GEBIED 5171 EN 5172.

Helaas is het niet mogelijk u in te schrijven als u in aangrenzende dorpen of gemeenten woont. Ook niet als daar de huisartsen geen patiënten meer aannemen.

U kunt het inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de assistente, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Download inschrijfformulier

U kunt ook gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. Belangrijk: bij online inschrijving dient u zich nog persoonlijk te legitimeren op de praktijk met een geldig legitimatiebewijs.

 

Inschrijfformulier

 • Gegevens vorige huisarts
  Dit betreft het uitwisselen van medische gegevens aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld huisartsenpost, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Om uw inschrijving te voltooien hebben wij een kopie van uw ID nodig, welke na inschrijving wordt vernietigd.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Over de praktijk

Op deze site vindt u informatie over onze praktijk: wie er werkzaam zijn, de openingstijden van de praktijk, en informatie over de waarneming in de avond en in het weekend. Ook treft u verschillende links aan naar interessante en belangrijke sites over instellingen in de gezondheidszorg en informatie omtrent gezondheid.

Laatste nieuws

POH GGZ / coaching

Het team van gezondheidscentrum Pannenhoef is recent uitgebreid met een derde POH GGZ.
Naast Mw. Bianca van Roosendaal SPV en Mw. Guusje van Gastel SPV is ook Job van den Hoven SPV ons team komen versterken. Wij heten hem van harte welkom.

Alle drie hebben wekelijks spreekuur in deze praktijk op verschillende dagen.

U kunt na overleg met uw huisarts hiervoor een afspraak maken via de balie van de assistentes. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden en gaan de gesprekken ook niet ten kost van uw eigen risico.

Landelijk Schakel punt LSP / Electronisch medisch dossier EMD

In het kader van uitwisseling van Uw medische gegevens tussen de diverse behandelaars in de gezondheidszorg zoals de Apotheek, Huisartsenpost, Ziekenhuis is het nodig dat U en uw gezinsleden hiervoor apart toestemming verlenen .

Dit is zo vastgelegd in de wet op privacy reglement de zgn. WPR.

Hiervoor kunt u kijken op op www.ikgeeftoestemming.nl

Week van de teek.

Van 15 april t/m 21 april is de week van de teek.

De Week van de Teek wordt jaarlijks georganiseerd door landelijke samenwerkende organisaties. Of u nu werkt in het groen of graag  in de natuur bent, het is goed om meer te weten over de risico’s en het voorkomen van tekenbeten.

Voor meer informatie kijk op de website. https://www.weekvandeteek.nl/

Accreditatie

Per 1 maart 2019 is de praktijk geaccrediteerd volgens de nieuwste ISO normen. Wij zijn hier erg trots op. Iedereen heeft hier hard aan gewerkt.

Huisartsenpost Midden-Brabant

Het telefoonnummer van de Huisartsenpost is per 15 april 2019 gewijzigd. Het nieuwe nummer is:

085 – 5360300.

Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor zaken die niet kunnen wachten tot de normale praktijkuren.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Openingstijden

Meer informatie

 • Onze praktijk biedt al geruime tijd de service aan haar patiënten om vaccinaties te regelen voor (verre) vakanties. De laatste jaren worden er op dit gebied steeds meer eisen gesteld aan kwaliteit en uniformiteit. Niet alleen bij verre exotische reizen, maar ook bij meer voor de hand liggende bestemmingen (denk aan: Turkije, Nederlandse Antillen, Kroatië, Bulgarije, Thailand, Bali, Mexico, Marokko en Egypte) loopt u gezondheidsrisico’s.

  Adviezen rond reis en verblijf in vele landen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. U kunt de meest recente adviezen bij onze praktijk hierover opvragen.

  Hier zijn wel kosten aan verbonden die uw zorgverzekeraar niet altijd vergoed. Vraag dit dan ook tevoren na bij uw zorgverzekeraar

  Indien u naast de gewone vaccinaties ook het vaccin GELE KOORTS nodig heeft dan kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de regionale GGD.

  Download formulier

 • Wanneer het niet mogelijk is zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, of (tijdelijk) lichamelijk beperkt bent.

  In de huisartsen praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling veel beter.

  Het huisbezoek is uitdrukkelijk niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Huisbezoeken dienen bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur telefonisch aangevraagd te worden.

 • Tijdens de avond- en nachtdienst (van 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur) en tijdens het weekend en op feestdagen kunt gebruik maken van de huisartsenpost bereikbaar op het telefoonnummer:

  085 – 5360300

  Let op: de diensten zijn uitsluitend bedoeld voor die gevallen die niet kunnen wachten tot normale praktijktijden. De huisartsenpost werkt alleen op afspraak. U dient dus eerst te bellen. Houd uw verzekeringsgegevens bij de hand.

  Zie ook www.huisartsenposttilburg.nl

 • U kunt bij de assistente op afspraak terecht voor een aantal medische handelingen zoals :

  • bloeddrukmetingen
  • hechtingen verwijderen
  • oren uitspuiten
  • injecties
  • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
  • behandeling van wratten
  • Het wrattenspreekuur is wekelijks op Woensdag van 13.00 u. – 13.30 u en op afspraak.
  • Reizigers advies en vaccinaties Zie ook aparte menu : reizigers advies en vaccinatie.

  Het reizigers vaccinatie formulier kunt u of ophalen bij de receptie of downloaden via : Reizigersvaccinatieformulier

  Praktijkondersteuners

  Ook de praktijkondersteuners doen spreekuur op afspraak.

  Zij zijn betrokken bij de opsporing en begeleiding van chronische ziekten zoals suikerziekte (diabetes) longziekten (astma en COPD)en hart- en vaatziekten. Dit alles gebeurt in overleg met uw huisarts.

 • In onze praktijk is er op alle werkdagen op vaste tijden een prikpost van Diagnostiek Brabant geopend voor bloedafname, urine monsters e.d.

  U kunt hier op werkdagen terecht zonder afspraak van 8.30 u – 10.00 u

  Al uw uitslagen komen ook in de computer van beide Tilburgse ziekenhuizen terecht; Dit is wel zo prettige en nuttig voor uw behandelend specialist en voorkomt veel dubbel diagnostiek en beperkt hierdoor aanspraak op uw kosten c.q uw eigen risico.

  Let op:

  In de periode van 22 juli t/m 16 augustus 2019 is de prikpost bij ons in de praktijk alléén geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:30-10:00 uur.

  Alternatieve prikpost:

  Hpr Vossenbergselaan, Vossenbergselaan 2B, 5171 CC Kaatsheuvel. Deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:45-10:00.

 • In ons gezondheidscentrum zijn ook drie praktijkondersteuners GGZ werkzaam; U kunt door uw huisarts naar deze POH verwezen worden voor een korte coaching bij psychische problemen, bv. overspannenheid, depressie, angsten, relatie- of werkproblemen etc.

  Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden en de gesprekken gaan ook niet ten koste van uw eigen risico.

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent