Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalrecepten 7 dagen per week 24 uur per dag via de receptenlijn aanvragen: 0416 - 540020.

Bij Apotheek de Koning kunnen herhaal recepten, op werkdagen aangevraagd voor 12.00 uur kunnen de eerst volgende werkdag na 16.00 uur afgehaald worden. Bij apotheek 't Vaartskwartier kan dit pas na 2 werkdagen.

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via ons herhaalreceptenformulier.

Ga naar herhaalreceptenformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Afspraak maken

De spreekuren worden gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u altijd een afspraak maken. U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur.

U kunt dan zowel voor dezelfde dag als voor andere dagen een afspraak maken.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen?

De assistente informeert bij u voor welke klacht(en) u een afspraak wil maken om in te schatten hoeveel tijd nodig is voor het consult.

Indien u verwacht meer tijd nodig te hebben omdat u bijvoorbeeld meerdere klachten wil bespreken of een langer gesprek wenst dan kunt u dit aangeven bij de assistente zodat zij voor u meer tijd in kan plannen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

De praktijk van huisarts Dr. K.J. van Tuijn is open voor nieuwe patiënten.

U kunt het inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de assistente, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Download inschrijfformulier

U kunt ook gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. Belangrijk: bij online inschrijving dient u zich nog persoonlijk te legitimeren op de praktijk met een geldig legitimatiebewijs.

 

Inschrijfformulier

 • Gegevens vorige huisarts
  Dit betreft het uitwisselen van medische gegevens aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld huisartsenpost, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Over de praktijk

Op deze site vindt u informatie over onze praktijk: wie er werkzaam zijn, de openingstijden van de praktijk, en informatie over de waarneming in de avond en in het weekend. Ook treft u verschillende links aan naar interessante en belangrijke sites over instellingen in de gezondheidszorg en informatie omtrent gezondheid.

Openingstijden

Medewerkers

Mw. Drs. A. Klerkx
Huisarts

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag

Drs. J. van Bree
Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Drs. K.J van Tuijn
Huisarts

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag

Mw. Drs. Y.Meulenbroeks
Huisarts

Werkzaam in de praktijk van Dr van Tuijn op dinsdag en donderdag

Op vrijdag in de praktijk van dr.van Bree/Klerkx

Drs. E.A.J. Wassenberg
Huisarts in opleiding
Eline Martens
Doktersassistente
Kitty Geboers
Doktersassitente
Aletta Schepers
Doktersassistente
Kelly Klijn
Doktersassistente
Natascha van Tilborg
Praktijkondersteuner chronische zorg POH
Caroline Smits
Praktijkondersteuner chronische zorg POH
Bianca van Roosendaal
Praktijkondersteuner POH GGZ
Roel Plevier
Praktijkondersteuner POH GGZ
Guusje van Gastel
Praktijkondersteuner POH GGZ
Judith Jacobs
Verpleegkundig specialist i.o.

Meer informatie

 • Onze praktijk biedt al geruime tijd de service aan haar patiënten om vaccinaties te regelen voor (verre) vakanties. De laatste jaren worden er op dit gebied steeds meer eisen gesteld aan kwaliteit en uniformiteit. Niet alleen bij verre exotische reizen, maar ook bij meer voor de hand liggende bestemmingen (denk aan: Turkije, Nederlandse Antillen, Kroatië, Bulgarije, Thailand, Bali, Mexico, Marokko en Egypte) loopt u gezondheidsrisico’s.

  Adviezen rond reis en verblijf in vele landen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. U kunt de meest recente adviezen bij onze praktijk hierover opvragen.

  Hier zijn wel kosten aan verbonden die uw zorgverzekeraar niet altijd vergoed. Vraag dit dan ook tevoren na bij uw zorgverzekeraar

  Indien u naast de gewone vaccinaties ook het vaccin GELE KOORTS nodig heeft dan kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de regionale GGD.

  Download formulier

 • Wanneer het niet mogelijk is zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, of (tijdelijk) lichamelijk beperkt bent.

  In de huisartsen praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling veel beter.

  Het huisbezoek is uitdrukkelijk niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Huisbezoeken dienen bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur telefonisch aangevraagd te worden.

 • Tijdens de avond- en nachtdienst (van 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur) en tijdens het weekend en op feestdagen kunt gebruik maken van de huisartsenpost bereikbaar op het telefoonnummer:

  0900 – 332 22 22

  Let op: de diensten zijn uitsluitend bedoeld voor die gevallen die niet kunnen wachten tot normale praktijktijden. De huisartsenpost werkt alleen op afspraak. U dient dus eerst te bellen. Houd uw verzekeringsgegevens bij de hand.

  Zie ook www.huisartsenposttilburg.nl

 • U kunt bij de assistente op afspraak terecht voor een aantal medische handelingen zoals :

  • bloeddrukmetingen
  • oren uitspuiten
  • injecties
  • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
  • behandeling van wratten
  • Het wrattenspreekuur is wekelijks op Woensdag van 13.00 u. – 13.30 u en op afspraak.
  • Reizigers advies en vaccinaties Zie ook aparte menu : reizigers advies en vaccinatie.

  Het reizigers vaccinatie formulier kunt u of ophalen bij de receptie of downloaden via : Reizigersvaccinatieformulier

  Praktijkondersteuners

  Ook de praktijkondersteuners doen spreekuur op afspraak.

  Zij zijn betrokken bij de opsporing en begeleiding van chronische ziekten zoals suikerziekte (diabetes) longziekten (astma en COPD)en hart- en vaatziekten. Dit alles gebeurt in overleg met uw huisarts.

 • In onze praktijk is er op alle werkdagen op vaste tijden een prikpost van Diagnostiek Brabant geopend voor bloedafname, urine monsters e.d.

  U kunt hier op werkdagen terecht zonder afspraak van 8.30 u – 10.00 u

  Al uw uitslagen komen ook in de computer van beide Tilburgse ziekenhuizen terecht; Dit is wel zo prettige en nuttig voor uw behandelend specialist en voorkomt veel dubbel diagnostiek en beperkt hierdoor aanspraak op uw kosten c.q uw eigen risico.

 • In ons gezondheidscentrum zijn ook drie praktijkondersteuners GGZ werkzaam; U kunt door uw huisarts naar deze POH verwezen worden voor een korte coaching bij psychische problemen, bv. overspannenheid, depressie, angsten, relatie- of werkproblemen etc.

  Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden en de gesprekken gaan ook niet ten koste van uw eigen risico.

Laatste nieuws

Certificering Huisartsen praktijk Pannenhoef Iso 9001

Met gepaste trots kunnen wij melden dat onze praktijk geslaagd is voor de Iso 9001 certificering. Na een intensief traject waarin ons gehele team de uiterste best heeft gedaan, hebben de officiële audit van DEKRA met goed gevolg doorlopen. Geen enkele tekortkoming werd vastgesteld dus we kunnen met recht zeggen dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd. Complimenten aan alle team leden van Huisartsen praktijk Pannenhoef Kaatsheuvel.

POH GGZ / coaching

Het team van gezondheidscentrum Pannenhoef is recent uitgebreid met een derde POH GGZ.
Naast Dhr. Roel Plevier SPV en Mw. Bianca van Roosendaal SPV is Mw. Guusje van Gastel SPV ons team komen versterken. Wij heten haar van harte welkom.

Alle drie hebben wekelijks spreekuur in deze praktijk op verschillende dagen.

U kunt na overleg met uw huisarts hiervoor een afspraak maken via de balie van de assistentes. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden en gaan de gesprekken ook niet ten kost van uw eigen risico.

Landelijk Schakel punt LSP / Electronisch medisch dossier EMD

In het kader van uitwisseling van Uw medische gegevens tussen de diverse behandelaars in de gezondheidszorg zoals de Apotheek, Huisartsenpost, Ziekenhuis is het nodig dat U en uw gezinsleden hiervoor apart toestemming verlenen .

Dit is zo vastgelegd in de wet op privacy reglement de zgn. WPR.

Hiervoor kunt u kijken op op www.ikgeeftoestemming.nl

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent