« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Het is mogelijk dat u een opmerking, suggestie of klacht heeft ten aanzien van de gang van zaken binnen huisartsenpraktijk Pannenhoef. Dit willen wij graag weten. Het kan een opmerking met betrekking tot de organisatie, het gebouw, een medewerker of de huisarts zelf zijn.

Als u een opmerking of klacht heeft over een huisarts of een van de andere medewerkers binnen de organisatie ligt het voor de hand om dit eerst met de betreffende persoon te bespreken. Misschien berust het op een misverstand of is het in een gesprek gemakkelijk op te lossen.

Als u het moeilijk vindt uw opmerking of klacht direct aan te kaarten kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken. Dit kan via het klachtenformulier. U kunt dit formulier hier downloaden of aan de balie verkrijgen.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw eigen huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Zo willen wij u graag helpen een oplossing voor het probleem te vinden.

met vriendelijke groet,

Team Pannenhoef