Andere spreekuren

 • U kunt bij de assistente op afspraak terecht voor een aantal medische handelingen zoals :

  • bloeddrukmetingen
  • hechtingen verwijderen
  • oren uitspuiten
  • injecties
  • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
  • behandeling van wratten
 • Ook de praktijkondersteuners doen spreekuur op afspraak.

  Zij zijn betrokken bij de opsporing en begeleiding van chronische ziekten zoals suikerziekte (diabetes) longziekten (astma en COPD)en hart- en vaatziekten. Dit alles gebeurt in overleg met uw huisarts.

 • In ons gezondheidscentrum zijn ook drie praktijkondersteuners GGZ werkzaam; U kunt door uw huisarts naar deze POH verwezen worden voor een korte coaching bij psychische problemen, bv. overspannenheid, depressie, angsten, relatie- of werkproblemen etc.

  Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden en de gesprekken gaan ook niet ten koste van uw eigen risico.